14. август 2012.

ОБАВЕШТЕЊА

1. Седница наставничког већа је заказана за понедељак 20.8. у 09:00

2. Предаја матурских и завршних радова за августовски рок је у понедељак 20.8. у 10:00

13. август 2012.

Распоред полагања испита у августовском року

ИСТОРИЈА - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 09 ЧАСОВА
ФИЛОЗОФИЈА - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 10 ЧАСОВА
СОЦИОЛОГИЈА - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 10 ЧАСОВА
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА -  ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 10 ЧАСОВА
ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 10 ЧАСОВА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( РУЧНА ОБРАДА ) - ПОНЕДЕЉАК 27.08 У 09 ЧАСОВА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( МАШИНСКА ОБРАДА ) - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 09 ЧАСОВА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ ) - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 09 ЧАСОВА
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КУ - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 09 ЧАСОВА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА - ПОНЕДЕЉАК 27.08. У 09 ЧАСОВА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - УТОРАК 28.08. У 09 ЧАСОВА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СРЕДА 29.08. У 11 ЧАСОВА
ГЕОГРАФИЈА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ХЕМИЈА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНА - СРЕДА 29.08 У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ 2 - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊЕ - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА - СРЕДА 29.08 У 09 ЧАСОВА
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ - СРЕДА 29.08 У 09 ЧАСОВА
ЛИКОВНА КУЛТУРА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈА - СРЕДА 29.08. У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОНИКА 2 - СРЕДА 29.08.  09 ЧАСОВА
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ - ЧЕТВРТАК 30.08 У 09 ЧАСОВА
ПРОГРАМИРАЊЕ 1 , 2 , 3 -  ЧЕТВРТАК 30.08. У 09 ЧАСОВА
РАЧУНАРИ - ЧЕТВРТАК 30.08. У 09 ЧАСОВА
ФИЗИКА - ЧЕТВРТАК 30.08. У 09 ЧАСОВА
МЕХАНИКА - ЧЕТВРТАК 30.08. У 09 ЧАСОВА
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА - 30.08. У 09 ЧАСОВА

Распоред полагања испита у августовском року

МАТЕМАТИКА , УТОРАК 21.08 , У 09 ЧАСОВА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, СРЕДА 22.08 У 09 ЧАСОВА
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА, СРЕДА 22.08 У 09 ЧАСОВА
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ СРЕДА 22.08 У 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ 1 СРЕДА 22.08 У 09 ЧАСОВА
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ , СРЕДА 22.08. У 09 ЧАСОВА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ ) СРЕДА 22.08. У 09 ЧАСОВА
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ , СРЕДА 22.08. У 09 ЧАСОВА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, ЧЕТВРТАК 23.08 У 09 ЧАСОВА
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧЕТВРТАК 23.08 У 09 ЧАСОВА
ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА, ЧЕТВРТАК 23.08 У 09 ЧАСОВА
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА , ЧЕТВРТАК 23.08 У 09:00ч
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА, ЧЕТВРТАК 23.08 у 09 ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОНИКА 1 , ЧЕТВРТАК 23.08 у 09ЧАСОВА
МЕРЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНИЦИ, ЧЕТВРТАК 23.08, у 09 ЧАСОВА
КОНСТРУИСАЊЕ , ЧЕТВРТАК 23.08. У 09 ЧАСОВА
МОДЕЛИРАЊЕ , ЧЕТВРТАК 23.08. У 09ЧАСОВА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК , ПЕТАК 24.08, У 09 ЧАСОВА
БИОЛОГИЈА , ПЕТАК 24.08. У 09 ЧАСОВА
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , ПЕТАК 24.08. У 09 ЧАСОВА
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ, ПЕТАК 24.08 У 10 ЧАСОВА
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ ЗА КУ , ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ, ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
ТЕХНОЛОГИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА, ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
МАШИНЕ АЛАТКЕ , ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА , ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
ТЕРМОДИНАМИКА , ПЕТАК 24.08. У 10 ЧАСОВА
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ , ПЕТАК 24.08 У 09  ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ, ПЕТАК 24.08. У 09 ЧАСОВА
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА МАШИНЦЕ , ПЕТАК 24.08. У 09 ЧАСОВА