17. август 2011.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2010/2011.ГОДИНЕ

1. Српски језик и књижевност Понедељак 22.8.11. Писмени у 9.00 комисија: Јовицки С, Јањушевић Љ, Данкулов В. Нешић М.
2. Енглески језик Уторак 23.8.11. Писмени у 9.00 комисија: Гладовић М. Јовичић Е. Панић Наташа
3. Математика Петак 19.8.11. Писмени у 9.00 комисија за 1 и 4 разред (Јелић М, Антонијевић Спасеновић Б.) 2 и 3 разред (Коцић С, Милинковић З. Борисављевић Б.)
4. Физика: Техничка физика, механика, отпорност материјала Петак 26.08.11 у 10.00 комисија: Станојевић А. Ђокић П. Вишњић В.
5. Биолгија: Екологија и заштита животне сред. Среда 24.8.11. у 09.30 комисија: Стевановић Л. Брајовић М, Пауновић Д.
6. Историја Понедељак 22.8.11. у 11.00 комисија: Салета Д. Мишић Д. Марчетић Ж.
7. Географија и Хемија 23.8.11 у 10.00 комисија: Козомора Љ, Мијатовић С.
8.Филозофија,Социологија, Устав и права грађана, Верска настава, Грађанско васпитање уторак 23.08.11. у 10.00 комисија: Шурбановски С. Тодоровић В. Митровић М.
9. Физичко васпитање Среда 24.8.11. у 9.00 комисија: Пауновић Д, Филиповић П. Поповић М.
10. Техничко цртање, Машински материјали, иситивање машинских конструкција, Машински мат. металних констр. Понедељак 22.8 у 11.00 комисија: Брајовић М. Драгишић М., Коњевић С.
11.Технологија обраде, Технологија обреде за КУ, Технолошки поступци са контролом Среда 24.8.11. у 10 комисија: Мићић А. Пејчић М. Грујчић Ж.
12.Хидраулика и пнеуматика, Термодинамика, Аутоматизација и роботика, Аутом. производње и флекс.произ.сист. Понедељак 22.8.11. у 10.00 комисија: Пауновић Љ. Јовановић Ј. Брајовић М.
13. Конструисање Моделирање маш.елемената и конст. Четвртак 25.8.11 у 10 комисија: Марковић М. Пауновић Љ, Лазаревић Ж.
14 Основе електротехнике, Електротех.мат, Основе електротерхнике и електронике за машинце Петак 26.8.11 у 9.00 комисија: Ковачевић С. Милићевић В. Вукајловић Н.
15.Електричне инсталације, машине Електроенергетика, Електрична мерења, Електрична опрема, Електотермички уређаји, Елекотрмоторни погони Четвртак 25.8.11 у 9.00 комисија: Мијатовић Д, Вукајловић Н. Милићевић В.
16. Дигитална електроника, Електроника 1, Мерење у електротехници, Примена рачунара у ел. Понедељак 22.8.11. у 9.00 комисија: Јањић М. Милосављевић Г. Бојичић Р.
17. Програмирање за КУ. Пројектовање тех. система Среда 24.8.11 у 10.00 комисија: Пејчић М. Вишњић В. Грујчић Љ.
18. Рачунарске мреже и комуникације, Практична настава за ел. рачунара Електроника 2 Среда 24.8. у 10.00 комисија: Бунчић М. Ковачевић С. Јањић М.
19. Програмирање 1,2,3; Рачунари и програмирање Понедељак 22.8.11. у 10.00 комисија: Бојичић Р. Драгутиновић А. Мијатовић С.
20. Рачунарство и информатика, Компјутерска графика, Рачунарска графика и мултимедија Понедељак 22.8.11. у 10.00 комисија: Грујчић Ж. Гушић Д. Бошковић К.
21. Рачунари, Дигитална електроника (поправни) код проф. Драгутиновића Четвртак 25.8.11. у 10.00 комисија: Стевановић М. Драгутиновић А. Мијатовић Д.
22. Практична настава (ручна обрада) Технологија образовног профила Уторак 23.8.11. у 10.00 комисија: Борисављевић Б. Крстић С. Раденковић Б.
23. Практична настава (машинска обрада) Технологија образовног профила Уторак 23.8.11 у 10.00 комисија: Богојевић В. Лукић Б. Мамузић Д. Милошевић М.
24. Пракитчна настава (електромеханичари) Уторак 23.8.11. у 10.00 комисија: Ћурчић Љ. Масловарић М. Вукајловић Н.
25. Ликовиа култура, Музичка уметност Среда 24.8.11. у 10.00 комисија: Станчић Р. Нинковић З Марчетић Ж.
26. Организација рада, Економика и организација пред. Организација производње Петак 26.8.11. у 10.00 комисија: Борисављевић Б. Мићић А. Брајовић М.
27. Основе аутоматског управљања, Расхладни Уређаји, Практична настава (електротехничари) Среда 24.8.11 у 10.00 комисија: Мијатовић Д, Милићевић В. Бунчић М.
28. Машински елементи Четвртак 25.8.11. у 10.00 комисија: Јовановић Ј. Марковић М. Лазаревић Ж.

Београд-Железник, 14.8.2011. Директор: Зоран Михајловић, дипл.социолог