26. октобар 2013.

Испит за атест

У среду 23.10. у школи је организован испит за атест из заваривања за ученике који су протекле школске године имали додатну обуку из заваривања. У припреми материјала за заваривање је учествовао и наш домар ,Миодраг Таков,.

Скупштина заједнице машинских школа

11.10.2013. године у Крагујевцу је одржана скупштина заједница машинских школа. На скупштини је усвојен нови Статут и нови органи скуштине заједница машинских школа. У оквиру програма за делегате скупштине је организована посета фабрици аутомобила Фиjат.