05. октобар 2018.

Обележен јубилеј Техничке школе из Железника
У петак 28.9.2018. у просторијама Културног центра Чукарице обележен је јубилеј Техничке Школе из Железника – 70 година постојања. Осим запослених школе прослави јубилеја присуствовали су и  председник Градске општине Чукарица, Срђан Коларић као и представници основних и средњих школа из Београда.
 Обележавање јубилеја почело је интонирањем химне Боже правде у извођењу хора основне школе „Милош Црњански“ под диригентским руковођењем Данијеле Ивановић. Потом се присутнима обратио директор Техничке школе , Зоран Михајловић , који је у свом говору казао како је од једне приградске мале школе, школа постала модерна европска, окренута дуалном образовању како би ученици Техничке школе могли лакше и брже да дођу до жељеног посла.

Као пратећи програм ове прославе је приређена информативна изложба о настанку и раду школе. Свим грађанима је омогућено да се у холу општине Чукарице упознају са радом Техничке Школе Железник кроз изложбу поводом 70 година рада школе.


Професор историје Андреја Вујичић је присутне посетиоце упознао са историјатом Железника и како се од 1948. до 2018. године развијала Техничка школа и зашто је празник Спасовдан постао Дан школе. Маја Јовановић је представила школу данас, образовну оазу у индустријском делу Железника, опремљену савременим машинама, модерном опремом и која развија два подручја рада: машинство и обрада метала и електротехнику.

Носиоци уметничког програма су били ученици музичке школе Лисински који су извели неколико интересантних нумера.02. октобар 2018.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.
Р.бр.ПредметДатум испита
и време
Чланови комисије
1.Српски језик и књижевност
18.10.2018.
Писмени задатак у 10,00
Јовицки С.
Нешић М.
Васић И.
2.Енглески језик8.10.2018.
Писмени задатак у 13,45
Гладовић М.
Јовичић Е.
                                                                                                                                                                                                                                               
3.Математика
II и IV разред
11.10.2018.
Писмени задатак у 11,00
Коцић С.
Јелић М.
4.Математика
I и III разред
10.10.2018.
Писмени задатак у 11,00
Антонијевић
 Бабић О.
5.Физика, Техничка физика
Механика,
16.10.2018.
У 9,00
Станојевић А.
Грујчић Љ.
Драгишић М.
6.Биологија
Екологија и заштита животне средине
8.10.2018.
У 12,00
Ћирковић Ј.
Вишњић В.
Милошевић М.
7.Социологија, Грађанско васпитање
Филозофија, Верска настава
Устав и права грађана
18.10.2018.
У 11,00
Тодоровић В.
Ћурчић Љ.
Божић И.
Митровић М.
8.Хемија
Хемија и машински материјали
9.10.2018.
У 12,00
            Курандић Д.
Антонијевић Д.
9.Историја
Географија
18.10.2018.
 у 12,00
Вујичић А.
Јовановић М.
Марчетић Ж.
10.Електроника (за трећи степен)
Електроника 1
Мерења у електроници
15.10.2018.
У 11,00
Драгутиновић А.
Стевановић М.
Бојичић Р.
11.
Физичко васпитање
19.10.2018.
У 13,45
Пауновић Д.
Филиповић П.
Јелић М.
12.Техничко цртање, Тех.цртање са нацрт.
Машински материјали,Технологија обраде,Технолошки поступци са контролом,Машине алатке, Испитивање машинских конструкција,Тех.одржавања маш.алатки
Заваривање и сродни поступци
18.10.2018.
У 9,00
Коњевић С.
Бошковић К.
Грујчић Љ.
13.Хидраулика и пнеуматика
Термодинамика
Аутоматизација и роботика
18.10.2018.
У 13,45
Јовановић Ј.
Марковић М.
Бошковић К.
14.Електротермички уређаји
Расхладни уређаји
Електроенергетика
Основе електрот. и електр.( за машинце)
18.10.2018.
У 9,00

Милићевић В.
Бојичић Р.
Јањић М.
15.Моделирање маш.елем. и конструкција
Конструисање
Репаратура машинских делова
Одбрана матурског рада
16.10.2018.
У13,00
Марковић М.
Јовановић Ј.
Грујчић Љ.
16.Рачунарске мреже и комуникације
Примена рачунара у електротехници
Одбрана матурског рада
18.10.2018.
У 14,30
Бојичић Р.
Стевановић М.
Јањић М.
17.Електротехнички материјали
Електрична мерења, Ел.опрема
Електричне инсталације, Ел.машине
Основе електротехнике 2
Практична настава (II р. Ел.рачунара)
15.10.2018.
У 12,00
Милићевић В.
 Стевановић М.
Драгутиновић А.
18.Дигитална електроника
Електроника 2
Основе аутоматског управљања
Рачунари III и IV разред
Основе електротехнике 1
15.10.2018.
У 12,00

Драгутиновић А.
Стевановић М.
Милићевић В.
19.Програмирање за КУМ
Пројектовање технолошких система
16.10.2018.
У 14,30
Пејчић М.
Вишњић В.
Коњевић С.
20.Програмирање 1,2 и 3 за ЕР
Рачунари и програмирање (МТКК -3.р)
19.10.2018.
У 9,00
Мијатовић С.
Стевановић М.
Гушић Д.
21.
ОАУ – одбрана матуре
17.10.2018.
У 10,00
Стевановић М.
Милићевић В.
Јањић М.
22.Рачунари и програмирање 1.р МТКК
Отпорност материјала
17.10.2018.
У10,00
Гушић Д.
Грујчић Ж.
Грујчић Љ.
23.Рачунарство и информатика
Рачунарска графика и мултимедија
8.10.2018.
У11,00
Гушић Д.
 Бабић О.
Стевановић М.
24.Практична настава (ручна обрада)
Технологија образовног профила
16.10.2018.
У 14,30
Крстић С.
Поповић А.
Таков М.
25.Практична настава (машинска обрада)
Технологија образовног профила
15.10.2018.
У 12,00
Мамузић Д.
Милошевић М.
Таков М.
26.Практична настава (електромеханичари)
Практична настава 1. Разред електротехничар рачунара
16.10.2018.
У 13,45
Ћурчић Љ.
Милићевић В.
Масловарић М.
27.Ликовна култура10.10.2018.
У 13,00
Бујић Р.
Бабић О.
Марчетић Ж.
28.Технологија механичких спојева
Технологија за КУ машине
Организација рада
Организација производње
Економика и организација предузећа
18.10.2018.
У 12,00
Бошковић К.
Гушић Д.
Мијатовић С.
29.Музичка уметност
Географија
18.10.2018.
У 10,00
Перић М.
Антонијевић Д.
Гладовић М.
30.Пројектовање тех.система – одбрана матурског рада16.10.2018.
У 14,30
Вишњић В.
Пејчић М.
Коњевић С.
31.Машински елементи 1 и 2
Аутоматизција производње и флексиб.
производни системи (III i IV разред)
17.10.2018.
У 11,00
Гушић Д.
Стојановић Д.
Пауновић Д.
32.Основе аутоматског управљања8.10.2018.
У 10,00
Јањић М.
Милићевић В.
Тодоровић В.
 Напомена: Допунске испите ученици полажу код свог наставника са којим су обавили консултације.

У Београду, 1.10.2018.                                                                                          Директор
                                                                                                     Зоран Михајловић, дипломирани социолог